Google

Legalizacja gazomierzy - turbinowych, rotorowych, miechowych - legalizacja ponowna gazomierzy MID


cvdŚwiadczymy usługi związane z kompleksową realizacją procedury legalizacji ponownej gazomierzy wymienionych w w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust 6. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), tj. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 727). 

Oferujemy również usługi przeprowadzenia procedury kalibracji gazomierzy przemysłowych z określeniem ich charakterystyk pomiarowych.

Posiadamy wiele gazomierzy serwisowych różnych typów turbinowe DN50 do DN 400, rotorowe DN 50 do DN100 oraz przepływomierze i prostki montażowe.

Kompleksowa procedura legalizacji:

 • Dojazd do klienta.
 • Demontaż gazomierza do legalizacji.
 • Montaż gazomierza serwisowego na czas prac legalizacyjnych.
 • Przygotowanie gazomierza do procesu legalizacyjnego.
 • Oględziny na stanowisku badawczym.
 • Wyznaczenie charakterystyk pomiarowych.
 • Nadanie cech legalizacyjnych.
 • Dojazd do klienta.
 • Demontaż gazomierza serwisowego.
 • Montaż gazomierza po legalizacji.
 • Wydanie zaświadczenia fabrycznego.

Parametry stanowiska legalizacyjnego na ciśnieniu wysokim :

Qmax:

~10 000 m3/h;

Ciśnienie: 35 - 50bar zależy od spadku ciśnienia na gazomierzu;
Medium: gaz ziemny;
Niepewność: 0,18% - 0,29%; 
Długość: Maksymalna długość badanego elementu 14,4m

Parametry stanowiska legalizacyjnego na ciśnieniu atmosferycznym :

Qmax:

~6500 m3/h;

Ciśnienie: zbliżone do atmosferycznego;
Medium: powietrze;
Niepewność: 0,20% - 0,25%; 
Długość: Maksymalna długość badanego elementu 5m

Pobierz folder:

lg1

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy